Thể loại anime Tokusatsu, Genres anime Tokusatsu

Ultraman Orb - Series Ultra 28

778 view

05/25 Tập
Kamen Rider Drive Saga: Kamen Rider Chaser - A movie for Kamen Rider Drive

375 view

01/01 Tập
Ultraman Tiga Gaiden : Revival of the giant - Người Khổng Lồ Cổ Đại Thức Tỉnh

286 view

01/01 Tập
Kamen Rider Amazon - Kamen Rider Amazon

776 view

13/24 Tập
Power Rangers Super Dino Charge - Dino Charge Ss2

1607 view

04/22 Tập
Doubutsu Sentai Zyuohger - Chiến Đội Thú Vương

5285 view

23/?? Tập
Kamen Rider Drive: Surprise Future - Kamen Rider Drive the Movie Surprise Future

624 view

01/01 Tập
Ultraman: The Next - Ultraman The Next

361 view

01/01 Tập
Shuriken Sentai Ninninger The Movie: The Dinosaur Lord's Splendid Ninja Scroll! - Shuriken Sentai Ninninger The Movie 2015

562 view

01/01 Tập
Power Rangers Zeo - Power Rangers Zeo

536 view

05/50 Tập
Power Ranger In Space - Super Sentai In Space

872 view

12/43 Tập
Ultraseven X - Urutorasebun Ekkusu

375 view

01/12 Tập
Ultraman Nexus - Urutoraman Nekusasu

417 view

06/37 Tập
Madan Senki Ryukendo - Madan Senki Ryukendo

2934 view

38/52 Tập
Tokumei Sentai Go-busters - 特命戦隊ゴーバスターズ

1837 view

34/50 Tập
Armor Hero Lava - Khải Giáp Dũng Sĩ Lava

2869 view

06/60 Tập
Chouriki Sentai Ohranger - Chōriki Sentai Ohranger | Super-Powered Squadron Ohranger

2101 view

25/48 Tập
Garo: -gold Storm- Shou - 牙狼 -goldstorm- 翔

1728 view

23/23 Tập
Ultraman Ginga S - ウルトラマンギンガs Urutoraman Ginga Esu

936 view

06/16 Tập
Ultraman Dyna - Urutoraman Daina

972 view

06/51 Tập
Ultraman Cosmos - Urutoraman Kosumosu

2906 view

18/65 Tập
Ultraman Mebius - Urutoraman Mebiusu

2131 view

26/50 Tập
Ultraman Max - Urutoraman Makkusu

1116 view

16/40 Tập
Shuriken Sentai Ninninger - Shuriken Sentai Ninninger (2015)

11008 view

47/47 Tập