Thể loại anime Bí Ẩn, Genres anime Bí Ẩn

Berserk: Quả Trứng Bá Vương - Berserk: The Golden Age Arc I - The Egg Of The King

2134 view

76 phút
Lupin Iii : Part 1 - Lupin Iii : Season 1

4450 view

23 Tập
Corpse Party: Tortured Souls Ova - Corpse Party: Tortured Souls - Bougyakusareta Tamashii No Jukyou

3374 view

4 OVA
Shiki - Corpse Demon - Thi Quá»·

13858 view

22 Tập + 2 OVA
Màu Của Ảo Giác - Perfect Blue

1652 view

80 Phút
Mirai Nikki - Mirai Nikki

22554 view

26/26 Tập + OVA
Jyu Oh Sei - Jyu Oh Sei - Planet Of The Beast King

2810 view

11 Tập
The Devil Ring - Jie Mo Ren | Xue Mo Ren

2506 view

11/?? Tập