Chú Ý: Giao lưu chém gió vui vẻ, ôn hòa :), gõ huongdan để xem hướng dẫn chức năng chatbox
[25-01 09:04 PM] kimnam: ff
[18-01 06:09 PM] kimnam: :x17::-(
[18-01 06:09 PM] kimnam: 1 2 3
#kimnam Đã xóa chatbox#