Chú Ý: Giao lưu chém gió vui vẻ, ôn hòa :), gõ huongdan để xem hướng dẫn chức năng chatbox
[11-11 11:51 PM] kimnam: chém gió nào :(|):(|)
[11-09 11:11 AM] kimnam: chém gió nào :)
#kimnam Đã xóa chatbox#