Chú Ý: Giao lưu chém gió vui vẻ, ôn hòa
[28-01 06:08 PM] kimnam: chatbox login Facebok done
[28-01 06:08 PM] kimnam: chat1box done
#kimnam Đã xóa chatbox#